Teisinis argumentas
Forumas teisininkams ir ne tik...
Titulinis > Apie mus > Mes siūlome > Kontaktai> ................................................................English > Russian

LR VPB išnagrinėti protestai

Protesto numeris: 2397
Protesto pagrindai: LR Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. (Ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra: <...> tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu.)
Protestą padavė:   CHAMPION Products Europe Limited (Airija)
Pareiškėjas: UAB „OLIFĖJA“ (Lietuva)  
Protestas grindžiamas prekių ženklais:
Prekių ženklas reg. Nr.21568 "Champion"(fig)

 
Bendrijos prekių ženklas reg. Nr. 000122630 “CHAMPION”
Bendrijos prekių ženklas reg. Nr. 005777834


Protestuojamas ženklas: nacionalinis ženklas reg. Nr.58862“ČEMPIONAS” (ž)
Prekių klasės: 25, 28 v. 25, 28
Sprendimas:  Protestas tenkintas iš dalies. Nors protestuojamas ženklas buvo Valstybinio patent biuro pripažintas kaip klaidinančiai panašus, tačiau ankstesni ženklai buvo registruoti tik daliai prekių 25 ir 28 klasės, o protestuojamo prekių ženkle buvo nurodytos šių klasių antraštės. Palyginęs prekes, VPB konstatavo, kad dalis protestuojamo prekių ženklo prekių 28 klasėje nėra panašios į ankstesnes suinteresuotojo asmens prekių ženklo prekes. Todėl protestas buvo tenkintas tik iš dalies.
Sprendimo data: 2011-01-27


***
Protesto numeris: 2550
Protesto pagrindai: LR Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. (Ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra: <...> tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu.)
Protestą padavė:  FOSTER CAPITAL CORP. (Virdžinijos Salos (Britų)  
Pareiškėjas: D. Šipučio firma „TERRA LUCIDA“ (Lietuva)
Protestas grindžiamas prekių ženklu:
Bendrijos prekių ženklas reg. nr. 007591274 “TERRALUZ”
Bendrijos prekių ženklas reg.Nr. 004501557


Protestuojamas ženklas:
Nacionalinis prekių ženklas reg. Nr.61571


Prekių klasės: 19 v. 19
Sprendimas:  Protestas atmestas. Valstybinis patentų biuras konstatavo, kad lyginimi prekių ženklai nėra klaidinančiai panašūs; nors ir buvo konstatuota, kad egzistuoja tam tikras panašumas tarp lyginamų prekių ženklų – jis nėra pakankamas.
Sprendimo data: 2011-02-01


***
Protesto numeris: 2399
Protesto pagrindai: LR Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. (Ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra: <...> tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu) ir LR Prekių ženklų įstatymo 7 str. 3 d. (Ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas padavė paraišką įregistruoti ženklą turėdamas nesąžiningų ketinimų.)

Protestą padavė:  NATUZZI S.p.A (Italija)  
Pareiškėjas: UAB „Toruva“ (Lietuva)

Protestas grindžiamas prekių ženklais:
Tarptautinis prekių ženklas reg. nr. 736597 “Italsofa” ir kt.


Bendrijos prekių ženklas reg.Nr. 004501557
Protestuojamas ženklas:
Nacionalinis prekių ženklas reg. Nr.58828  

Prekių/ paslaugų klasės: 20, 35 v. 20, 35
Sprendimas:  Protestas atmestas. Valstybinis patentų biuras konstatavo, kad lyginami prekių ženklai nėra klaidinančiai panašūs. Nors suinteresuotojo asmens atstovas ir pateikė vartotojų apklausos rezultatus, pagal kuriuos dauguma vartotojų pasakė, kad lyginami prekių ženklai yra panašūs, VPB Apeliacinis skyrius į šiuos rezultatus neatsižvelgė, kadangi nustatė, kad atliekant apklausą lyginami prekių ženklai buvo rodomi kartu (pagal nusistovėjusią praktiką, vartotojai tik retais atvejais gali abu prekių ženklus pamatyti kartu ir palyginti jų panašumus ir skirtumus – todėl atliekant vartotojų apklausas lyginami ženklai turi būti rodomi atskirai). Taip pat, atliekant vartotojų apklausą, vartotojams nebuvo nurodyta, kokioms prekėms ir paslaugom žymėti skirti rodomi ženklai.
Sprendimo data: 2010-12-07


***
Protesto numeris: 2399
Protesto pagrindai: LR Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 4 p. (Ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra: <...> tapatus juridinio asmens pavadinimui arba klaidinamai panašus į juridinio asmens pavadinimą, priklausantį kitam asmeniui, kuris teisę į tą pavadinimą Lietuvos Respublikoje įgijo iki paraiškos įregistruoti ženklą padavimo arba prioriteto datos, jeigu datoje nurodytą dieną juridinis asmuo turėjo teisę į tą pačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos)
Protestą padavė:  Investuotojų asociacija (Lietuva)  
Pareiškėjas: Lietuvos akcininkų asociacija (Lietuva)

Protestas grindžiamas įmonės pavadinimu:
„Investuotojų asociacija“
Protestuojamas ženklas:
Nacionalinis prekių ženklas reg. Nr.61110


Prekių/ paslaugų klasės: 41
Sprendimas:  Protestas atmestas. Valstybinis patentų biuras konstatavo, kad lyginami prekių ženklai yra klaidinančiai panašūs, tačiau LR Prekių ženklų įstatymo 7 str.1 d. 4 p. taikymui būtina ir kita sąlyga: ankstesnis „juridinis asmuo turėjo teisę į tą pačią ar panašią veiklą, kuriai gali būti priskiriamos įregistruotu ženklu žymimos prekės ir (ar) paslaugos”. Šio protesto atveju, nors suinteresuotasis asmuo ir įgijo išimtines teises 2009-06-05, o protestuojamas prekių pareikštas registruoti - 2009-06-10, suinteresuotasis asmuo neturi prioriteto prieš protestuojamą prekių ženklą, nes suinteresuotojo asmens įstatai, kuriuose ir buvo nurodyta veikla, kuria įmonė turi teisę verstis, buvo įregistruoti tik 2009-06-15. Atitinamai, suinteresuotas asmuo 2009-06-10 dar neturėjo išimtinių teisių protestuojamo prekių ženklo atžvilgiu.
Sprendimo data: 2010-12-07

***

Protesto numeris: 2505
Protesto pagrindai: LR Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. (Ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra: <...> tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu.)
Protestą padavė: TOMS GRUPPEN A/S  
Pareiškėjas: UAB „DEILENA“  
Protestas grindžiamas prekių ženklu:
BPŽ reg. Nr. 003509221 “BONBON” (fig)

 


Protestuojamas ženklas: nacionalinis ženklas reg. Nr. 60954 “BON BON” (ž)
Prekių klasės: 30 v. 30
Sprendimas:  Protestas pilnai tenkintas. Protestuojamas ženklas buvo Valstybinio patent biuro pripažintas kaip klaidinančiai panašus, registruotas tapačioms ir panašioms prekėms, todėl prekių ženklo “BON BON” (reg. Nr. 60954) registracija buvo panaikinta.
Sprendimo data: 2010-08-18


***


Protesto numeris: 2392
Protesto pagrindai: LR Prekių ženklų įstatymo 7 str. 3 d. (Ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas padavė paraišką įregistruoti ženklą turėdamas nesąžiningų ketinimų.)
Protestą padavė: Reynolds Consumer Products, Inc.   
Pareiškėjas: P.R.S. Mediterranean LTD
Protestas grindžiamas prekių ženklu:
Daugeliu “GEOWEB” prekių ženklų registracijų (išskyrus Lietuvoje ir ES).
Protestuojamas ženklas: nacionalinis ženklas reg. Nr. 58419 “GEOWEB” (ž)
Prekių klasės: 19 v. 19
Sprendimas:  Protestas pilnai tenkintas. Protestuojamas ženklas buvo registruotas nesąžiningai: pareiškėjas žinojo apie suinteresuotojo asmens prekių ženklus, kadangi suinteresuotasis asmuo pareiškėjui buvo davęs licenciją naudoti prekių ženklus “GEOWEB”. Suinteresuotasis asmuo nebuvo davęs protestuojamo ženklo savininkui leidimo registruoti prekių ženklą “GEOWEB” savo vardu. Valstybinis patent biuras taip pat rėmėsi OHIM “Nesąžiningų ketinimų studija” (http://oami.europa.eu/).  

Sprendimo data: 2010-09-07

 

***