Teisinis argumentas
Verslininkams, teisininkams ir ne tik...
Titulinis > Apie mus > Mes siūlome > Kontaktai > .......................................................... .English > Russian

ES IR PASAULIO TEISĖ

Čia bus pristatomi:
  • Europos Teisingumo Teismo sprendimai
  • Pirmos Instancijos Teismo sprendimai
  • WIPO Arbitražo ir Tarpininkavimo centro sprendimai
  • Čekijos Respublikos arbitražo sprendimai
  • OHIM sprendimai
  • Specializuotų prekių ženklų ir dizaino teismų sprendimai
  • Atskirų valstybių teisminių institucijų sprendimai
  • Europos Sąjungos ir atskirų valstybių teisės aktų bei jų projektų apžvalga

ES ir pasaulio teisė

PRANCŪZIJOS APELIACINIS TEISMAS: SPENDIMAS PRIEŠ „EBAY“.

2010-07-20 Prancūzijos Apeliacinis teismas (Reimso) patvirtino pirmos instancijos teismo sprendimą prieš internete veikiantį aukcioną/ parduotuvę „eBay“, kuriuo buvo konstatuota, kad „eBay“ pažeidžia kompanijos „Hermes International“ teises į prekių ženklus. Minėta kompanija yra visame pasaulyje žinoma krepšių gamintoja. „eBay“ 2006 m. interneto svetainėje 2006 m. buvo parduodami krepšiai, pažymėti „Hermes International“ prekių ženklais be šios kompanijos sutikimo (t.y. buvo prekiaujama suklastotomis prekėmis).

Teismai konstatavo, kad prekių ženklo savininko „Hermes International“ teises pažeidė ne tik minėtų prekių pardavėjas, patalpinęs prekių nuotraukas „eBay“ interneto svetainėje, tačiau taip pat ir „eBay“, kadangi ši kompanija teikia ne tik hostingo ir techninio aptarnavimo paslaugas, tačiau ir naudoja įvairias maketingo priemones: išdėlioja prekių paveikslėlius, nurodo garantijas, ir pan. „eBay“ taip pat nesuteikė vartotojams pakankamų priemonių identifikuoti ar parduodamos prekės yra klastotės ar ne.

TEISINIO ARGUMENTO komentaras: nors aukščiau nurodytas teismo sprendimas tiesiogiai Lietuvos teismų nesaisto, nepaisant to Lietuvos teismai, spręsdami intelektinės nuosavybės bylas dažnai atsižvelgia į kitų valstybių teismų praktiką. Kadangi Lietuvos teisės sistema yra kildinama būtent iš Prancūzijos (Napoleono) teisės, tikėtina, kad analogiškoje byloje Lietuvoje teismai priimtų tapatų sprendimą prieš interneto svetaines ar aukcionus, kuriuose prekiaujama suklastotomis prekėmis (t.y. pažymėtų kitoms įmonėms priklausančiais prekių ženklais). Šią išvadą patvirtina ir ta aplinkybė, kad Lietuva ir kitos Europos Sąjungos valstybės yra įsipareigojusios suvienodinti savo teisės aktus, liečiančius prekių ženklus ir kitą intelektinę nuosavybę.

Nepaisant aukščiau nurodyto Prancūzijos teismo sprendimo, Lietuvoje ir taip egzistuoja teisės aktai, kuriais remiantis galima reikalauti interneto svetainės savininkų, per kurias prekiaujama suklastotomis prekėmis, atsakomybės. LR civilinis kodekso 6.279 str. numato, kad „Bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai“. Taigi, nukentėjęs prekės ženklo savininkas (o taip pat ir išimtinės prekės ženklo licencijos gavėjas – licenciatas (pagal LR Prekių ženklų įstatymo 50 str.) gali padarytos žalos reikalauti tiek iš interneto svetainės, kurioje prekiaujama prekėmis, neteisėtai pažymėtomis kitiems asmenims priklausančiais prekių ženklais, tiek ir iš paties pardavėjo. Solidari atsakomybė reiškia, kad jei pardavėjo nukentėjęs prekių ženklo savininko nerastų arba jis būtų nemokus – visą patirtą žalą turėtų sumėti interneto svetainės savininkas, kuris vėliau galėtų žalos (visos ar dalies) reikalauti iš pardavėjo (jei jį rastų ir jis būtų mokus).

Atsižvelgiant į nurodytą aukščiau informaciją, Lietuvos interneto parduotuvės ir aukcionai, suteikiantys galimybę kitiems asmenims prekiauti prekėmis, turėtų imtis priemonių apsisaugoti nuo galimo ieškinio pateikimo tuo atveju, jei parduodantis asmuo siektų parduoti suklastotas prekes. Detalesnės informacijos galite kreiptis čia nurodytais kontaktais..

ČEKIJOS RESPUBLIKOS ARBITRAŽAS

EMIRATES (Dubajaus kompanija) prieš Stichting Roos Beheer

Ginčijamas domeno vardas: „emirates.eu“

Čekijos Respublikos arbitražas 2009-08-22 priėmė sprendimą ginče dėl domeno vardo „emirates.com“. Arbitražas konstatavo, kad pareiškėjas yra žinoma kompanija, kadangi yra oficiali tarptautinė Jungtinių Arabų Emyratų skrydžių bendrovė. Ši bendrovė vien 2007 m. išleido 3,5 milijardo dolerių pardavimams ir marketingui. Pareiškėjas taip pat turi interneto svetainę, kuri pasiekiama domeno vardu www.emirates.com. Bendrovė taipogi yra daugelio nacionalinių, Bendrijos ir tarptautinių prekių ženklų, kuriuose pagrindinis žymuo yra žodis „EMIRATES“ savininkė. Arbitražas pasisakė, kad žodis „emirates“ (angl. Emyratai) gali būti suprantama kaip geografinė nuoroda. Taip pat šis terminas turi ir bendrinę reikšmę – „emyro (valdovo) šalis“. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ginčijamu domeno vardu pasiekiamoje svetainėje pateikinėjo nuorodas į interneto svetaines, kurios teikia tapačias paslaugas kaip ir pareiškėjas, o už nuorodų talpinimą atsakovas gaudavo finansinė naudos – arbitražas pripažino, kad ginčijamas domeno vardas registruotas nesąžiningai. Todėl domeno vardo „emirates.eu“ registracija buvo nutraukta.

WIPO ARBITRAŽO IR TARPININKAVIMO CENTRAS

Wikimedia Foundation Inc prieš Kevo Ouz a/k/a Online Marketing Realty

Ginčijami domeno vardai: „wikipeadia.com“ ir „wikipediia.com“

Europos Teisingumo teismas 2009 m. liepos 16 d. priėmė sprendimą byloje American Clothing Associates NV prieš Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) (sujungta byla C-202/08P ir C-208/08P). Teisminis ginčas kilo po to, kai kompanija American Clothing Associates NV pabandė užregistruoti grafinį prekių ženklą, sudarytą iš klevo lapo 18, 25 ir 40 klasių prekėms ir paslaugoms žymėti. Vidaus rinkos harmonizacijos tarnyba (OHIM) atsisakė registruoti šį prekių ženklą motyvuodamas tuo, kad registruojamas prekių ženklas gali suklaidinti vartotojus, kad prekių ir paslaugų kilmės šalis yra Kanada. Tačiau šį OHIM sprendimą apskundus, Pirmos instancijos teismas sprendimą pakeitė konstatuodamas, kad Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnis netaikomas paslaugoms, t.y. kad klaidinimas dėl kilmės gali būti tik prekių, tačiau ne paslaugų atžvilgiu.

Europos Teisingumo teismas pakeitė Pirmos instancijos teismo sprendimą konstatuodamas, kad Reglamento Nr. 40/94 7 (1) (h) straipsnis vienodai taikomas tiek prekių, tiek ir paslaugų ženklams. Kadangi šiuolaikinėje ekonomikoje nėra didelio skirtumo tarp prekių ir paslaugų ženklų, šoks Europos Teisingumo teismo sprendimas buvo labai palankiai priimtas daugelio teisininkų, kadangi palikus Pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, būtų suteikta galimybė registruoti valstybinius simbolius kaip paslaugų ženklus apeinant bendrą draudimą registruoti prekių ženklus, kurie gali klaidinti vartotojus dėl prekių kilmės.

Europos Teisingumo Teismas. Bylos C-202/08P ir C-208/08P

American Clothing Associates NV prieš Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)

Europos Teisingumo teismas 2009 m. liepos 16 d. priėmė sprendimą byloje American Clothing Associates NV prieš Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) (sujungta byla C-202/08P ir C-208/08P). Teisminis ginčas kilo po to, kai kompanija American Clothing Associates NV pabandė užregistruoti grafinį prekių ženklą, sudarytą iš klevo lapo 18, 25 ir 40 klasių prekėms ir paslaugoms žymėti. Vidaus rinkos harmonizacijos tarnyba (OHIM) atsisakė registruoti šį prekių ženklą motyvuodamas tuo, kad registruojamas prekių ženklas gali suklaidinti vartotojus, kad prekių ir paslaugų kilmės šalis yra Kanada. Tačiau šį OHIM sprendimą apskundus, Pirmos instancijos teismas sprendimą pakeitė konstatuodamas, kad Paryžiaus konvencijos 6ter straipsnis netaikomas paslaugoms, t.y. kad klaidinimas dėl kilmės gali būti tik prekių, tačiau ne paslaugų atžvilgiu.

Europos Teisingumo teismas pakeitė Pirmos instancijos teismo sprendimą konstatuodamas, kad Reglamento Nr. 40/94 7 (1) (h) straipsnis vienodai taikomas tiek prekių, tiek ir paslaugų ženklams. Kadangi šiuolaikinėje ekonomikoje nėra didelio skirtumo tarp prekių ir paslaugų ženklų, šoks Europos Teisingumo teismo sprendimas buvo labai palankiai priimtas daugelio teisininkų, kadangi palikus Pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, būtų suteikta galimybė registruoti valstybinius simbolius kaip paslaugų ženklus apeinant bendrą draudimą registruoti prekių ženklus, kurie gali klaidinti vartotojus dėl prekių kilmės.

Europos Teisingumo Teismas. Byla C-343/07

Bavaria NV prieš Bayerischer Brauerbund eV

2009 m. liepos 2 d. Europos Teisingumo teismas priėmė sprendimą byloje Bavaria NV v Bayerischer Brauerbund eV (C-343/07). Aludarių asociacija „Bayerisher Brauerbund eV“ dar nuo buvo įsteigta dar 1917 m. ginti Bavarijos aludarių teises. Ši asociacija taip pat yra kolektyvinių prekių ženklų, įregistruotų 1968 m. (pvz., BAYRISCH BIER ir BAYERISCHES BIER) savininkė. Pareiškėjas byloje, „Bavaria NV“, Olandijos alaus darykla. Ši kompanija nuo 1925 m. naudoja žodį „Bavaria“.

1993 m. asociacija „Bayerisher Brauerbund eV“ pateikė Vokietijos Vyriausybei prašymą užregistruoti „Bayerisches Bier” frazę kaip saugomą geografinę nuorodą. Vokietijos vyriausybė apie gautą prašymą informavo Europos Komisiją, kuri sutiko, kad prašymas yra pagrįstas bei patvirtino Reglamentą Nr. 1347/2001, pagal kurį frazė „Bayerisches Bier” buvo registruota kaip saugoma geografinė nuoroda. Po šio reglamento priėmimo, „Bayerisher Brauerbund eV“ ėmėsi veiksmų, tam kad uždraustų kompanijai „Bavaria NV“ ir su ja susijusioms kompanijoms naudoti žodį „Bavaria“.

Europos Teisingumo teismas savo sprendime konstatavo, kad Reglamentas Nr. 1347/2001 netaikomas visiems žodžio „Bavaria“ naudojimo atvejams. Pavyzdžiui, jis netaikomas kai naudojimas buvo pradėtas iki Reglamento Nr. 1347/2001 įsigaliojimo. Teismas taip pat konstatavo, kad Reglamente numatomas draudimas naudoti geografinę nuorodą, netaikomas tiems prekių ženklams, kurie buvo sąžiningai užregistruoti iki Reglamento

Europos Teisingumo Teismas. Byla C-57/08 P
Gateway, Inc. v. OHIM

Europos Teisingumo Teismas 2008 m. gruodžio 11 d. priėmė sprendimą pagal Gateway, Inc. (JAV) apeliaciją dėl Pirmos instancijos teismo sprendimo, pagal kurį buvo patvirtintas OHIM sprendimas kaip Bendrijos prekių ženklą registruoti žymenį „ACTIVY Media Gateway”. Nors ieškovas buvo anksčiau registravęs prekių ženklus „GATEWAY“,
„GATEWAY 2000“, „GATEWAY.NET“, „GATEWAY PROFILE“ ir „GATEWAY ASTRO“, OHIM atmetė protestą prieš prekių ženklo „ACTIVY Media Gateway” registraciją Fujitsu Siemens Computers GmbH vardu.
OHIM Apeliacinis skyrius ieškovo apeliaciją atmetė, nes nenustatė, kad lyginami prekių ženklia yra panašūs, dėl ko nėra galimybės suklaidinti vartotojus. Pirmosios Instancijos Teismui šį sprendimą patvirtinus Gateway, Inc. pateikė apeliaciją Europos Teisingumo Teismui.
Europos Teisingumo Teismas vertindamas apelianto argumentus, kad Pirmos instancijos teismas neteisingai nustatė vartotojų grupę, kurios atžvilgiu turėjo būti analizuojama, ar yra suklaidinimo galimybė, šį apelianto argumentą atmetė, nes Europos Teisingumo Teismas sprendžia tik teisės klausimus, ir netiria įrodymų (t.y. nenustatinėja susijusių vartotojų). ETT taip pat nustatė, kad dominuojantis ginčijamo prekių ženklo elementas yra žodis „ACTIVY“, o  kiti žodžiai (įskaitant ir žodį „GATEWAY“) yra silpni, todėl buvo nustatyta, kad lyginami prekių ženklai nėra panašūs, ir todėl nėra vartotojų suklaidinimo tikimybės. Teismui nenustačius, kad yra pagrindas pakeisti Pirmosios Instancijos Teismo sprendimą bei lyginamus ženklus pripažinti panašiais, apeliacija atmesta bei bylinėjimosi išlaidos priteistos iš pareiškėjo. 

Europos Teisingumo Teismas. Byla C-144/07 P
K-Swiss Inc. v. OHIM

Europos Teisingumo Teismas 2008 m. spalio 2 d. priėmė sprendimą byloje pagal K-Swiss Inc. (JAV) apeliaciją. Pagal galiojančius teisės aktus OHIM informaciją apie priimtus sprendimus, kuriuos galima skųsti paduodant apeliaciją privalo adresatui siųsti paštu, adresatui įteikiant asmeniškai, pateikiant į pašto dėžutę OHIM, telefaksu ar kitomis techninėmis priemonėmis arba viešo paskelbimo būdu. Priemonių, kuriomis galimas dokumentų įteikimas, sąrašas yra baigtinis. Ginčas kilo dėl to, ar OHIM tinkamai įteikė dokumentus, informuojančius apie sprendimo priėmimą, jei šiuos dokumentus įteikė per DHL kurjerių tarnybą.
Europos Teisingumo Teismas patvirtino Pirmosios Instancijos Teismo sprendimą, pagal kurį buvo konstatuota, kad dokumentų įteikimas buvo atliktas netinkamai, tačiau net ir netinkamai informavus, K-Swiss Inc. sužinojo apie priimtą sprendimą bei sprendimo apskundimo terminus. Todėl nors formaliai įteikimas buvo atliktas ir netinkamai, tačiau informavimą OHIM atliko, ir jei OHIM sprendimo apskundimo terminai buvo praleisti – jų atnaujinti pagrindo nėra.