Teisinis argumentas
Verslininkams, teisininkams ir ne tik...
Titulinis > Apie mus > Mes siūlome > Kontaktai > ...............................................................English > Russian

LIETUVOS TEISĖ

Čia bus pristatoma:
  • Lietuvos Apeliacinio teismo nutartys
  • Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys
  • Apygardos teismų sprendimai
  • LR Valstybinio patentų biuro sprendimai
  • Lietuvos teisės aktų leidybos naujienos

LR Valstybinio patentų biuro sprendimai

„Escape Fitness Limited” (Jungtinė Karalystė) p. UAB ”LUX AGENCY” (Lietuva)
Protesto Nr. PNZ-8, sprendimo Nr. 2Ap-1401

2011 m. lapkričio 8 d. LR Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius panaikino prekių ženklo „escape“, fig (reg. Nr. 62796; pareiškėjas – UAB ”LUX AGENCY” (Lietuva) registraciją, kadangi buvo konstatuota, kad šis prekių ženklas yra panašus į mūsų kliento „Escape Fitness Limited“ (Jungtinė Karalystė) Bendrijos prekių ženklą „escape“, fig (reg. Nr. 0933102).

LR VPB Apeliacinis skyrius patvirtino mūsų argumentus, kad lyginami prekių ženklai yra klaidinančiai panašūs, nes grafiniai elementai (spalvos, šriftai, išpildymas ir pan.) lyginamuose prekių ženkluose atlieka tik dekoratyvinę funkciją, o pagrindiniai protestuojamo ir ankstesnio prekių ženklų elementai yra žodiniai – „escape“, kurie ir yra labai panašūs vizualiai, o fonetiškai bei semantiškai – tapatūs.

LR Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius taip pat konstatavo, kad lyginami prekių ženklai registruoti tapačioms ir panašioms 41 klasės paslaugoms.

Kadangi lyginami prekių ženklai klaidinamai panašūs bei jie registruoti tapačioms ir panašioms paslaugoms, vadovaujantis LR Prekių ženklų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu buvo konstatuota vartotojų suklaidinimo tikimybė bei prekių ženklo  „escape“, fig (reg. Nr. 62796) registracija panaikinta.

Pažymėtina, kad  protestuojamas prekių ženklas „escape“, fig (reg. Nr. 62796) buvo registruotas 41 klasės paslaugoms „pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla”, tačiau šis prekių ženklas buvo naudojamas naktinio klubo paslaugoms žymėti. Žiniasklaida rašė, kad prieš naktinių klubų tinką „escape“ buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl prostitucijos paslaugų teikimo.

JUWÖ Engineering GmbH (Vokietija) p. UAB ”TERMOBLOCK” (Lietuva)
Protesto Nr. 2648, sprendimo Nr. 2Ap-1381

2011 m. rugpjūčio 23 d. LR Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius tenkino mūsų protestą prieš prekių ženklą „TERMOBLOCK“, fig (reg. Nr. 62628; pareiškėjas - UAB ”TERMOBLOCK” (Lietuva). Protestas buvo paduotas remiantis kliento JUWÖ Engineering GmbH (Vokietija) Bendrijos prekių ženklu “ThermoBlock” (reg. Nr. 004836524).

Protestuojamo prekių ženklo savininkas teigė, kad ginčijamas prekių ženkle pagrindiniai elementai yra grafiniai, nes žodiniai elementai sudaro tik 10 proc. viso protestuojamo prekių ženklo, o suinteresuotojo asmens prekių ženklas – žodinis. Grafiniai elementai, anot pareiškėjo, vaizduoja stilizuotą namą. Taip pat Pareiškėjas nurodė, kad ir žodiniai elementai skiriasi tiek vizualiai, tiek fonetiškai (nes „th“ ir „t“ prekių ženkluose tariami skirtingai), tiek pagal prasmę (mat „Thermo“ yra miestas JAV), dėl ko lyginami prekių ženklai negali klaidinti vartotojų.

LR VPB Apeliacinis skyrius patvirtino mūsų argumentus, kad lyginamų prekių ženklų pagrindiniai elementai („ThermoBlock“ ir „TERMOBLOCK“) yra klaidinančiai panašūs (tiek vizualiai, tiek fonetiškai, tiek semantiškai), ženklai yra skirti žymėti tapačioms ir panašioms 19 klasės prekėms žymėti, dėl ko galimas vartotojų klaidinimas.

Protestas buvo tenkintas su galimybe sprendimą skųsti apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui.

 

Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimai

N. Č. p. UAB „ Makveža“
Civ. b. Nr. 3K-3-256/2009

Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2009-06-01 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2009. Ieškovė N.Č. iš atsakovo UAB „Makveža“ įsigijo 67 lakštus šiferio, kuriuo uždengė savo gyvenamojo namo stogą. Nepraėjus metams, šiferis išbluko, deformavosi. Ieškovė pareikalavo, kad atsakovas, pardavęs nekokybišką šiferį, ne tik nutrauktų šiferio pirkimo pardavimo sutartį grąžindamas už prekes sumokėtą sumą, kurią sudaro 2083,83 Lt, tačiau ir atlygintų 6120 Lt stogo dangos keitimo išlaidų ir 1000 Lt neturtinės žalos, pasireiškusios dvasiniais išgyvenimais ir turėtais nepatogumais, įsigijus nekokybišką prekę. Tačiau ieškovė negalėjo pateikti prekių pirkimo kvito, kurį pateikti privaloma pagal „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles“ bei kitus teisės aktus.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį tenkino pilnai. Atsakovas UAB „Makveža“ padavė kasacinį skundą.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas kasacinį skundą, paduotą atsakovo, atmetė, ir žemesnių instancijų teismų sprendimus paliko nepakeistus. Teismas nustatė, kad šiferio pirkimo – pardavimo sutartis yra vartojimo sutartis kadangi šiferis buvo pirktas fizinio asmens  savo asmeniniams (o ne verslo) poreikiams tenkinti. Taip pat,  teismas, įvertinęs kitus įrodymus (sąskaitą, gautą iš atsakovo), konstatavo, kad aplinkybė, jog ieškovas pirko prekes būtent iš atsakovo yra įrodyta, nepaisant to, kad ieškovė buvo pirkimo kvitą pametusi.

Teismas ne tik paliko galioti sprendimą priteisti ieškovui iš atsakovo 2083,83 Lt. sumą už nekokybiškas prekes, atlyginti 6120 Lt stogo dangos keitimo išlaidas ir priteisti 1000 Lt neturtinės žalos, tačiau taip pat priteisė ieškovui iš atsakovo advokato ir teismo išlaidas, kurias sudaro 560 Lt. Lietuvos Aukščiausiojo teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Lietuvos apeliacinio teismo sprendimai

Kauno miesto stačiatikių Apreiškimo parapija (ieškovas, apeliantas) p. Kauno miesto savivaldybę, LR Vyriausybę.

Civ.b. Nr. 2A-412/2009

Lietuvos Apeliacinis teismas 2009 m. birželio 30 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-412/2009, kurioje buvo sprendžiamas ginčas, ar neturinčiai juridinio asmens teisių religinei bendruomenei suteiktas tarnybinis butas tapo jos nuosavybe ir ar nuosavybės teisės į šį butą pagrįstai įregistruotos Kauno miesto savivaldybei. Nutartyje buvo detaliau aptartas ir vindikacinio ir negatorinio ieškinio institutas. Teismas nutartyje nurodė, kad netekęs valdymo teisės, savininkas pas kitą asmenį be teisėto pagrindo atsidūrusį daiktą turi teisę išreikalauti iš svetimo neteisėto valdymo (CK 4.95 str.). Daikto savininkas savo teises gali ginti reikalaudamas pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 str.). Pirmuoju atveju pareiškiamas vindikacinis, antruoju - negatorinis ieškinys. Abiejų ieškinių prigimtis ir paskirtis yra ginti daikto savininko pažeistas teises – nevaldantis savo turto savininkas reikalauja grąžinti neteisėtai valdomą turtą, pareikšdamas vindikacinį ieškinį, o kai savininkas siekia pašalinti nuosavybės teisės pažeidimą, nesusijusį su valdymo netekimu, pareiškia negatorinį ieškinį.