Teisinis argumentas
Verslininkams, teisininkams ir ne tik...
Titulinis > Apie mus > Mes siūlome > Kontaktai > ..............................................................English > Russian

Intelektinės nuosavybės paslaugos:

  • prekių ženklų, dizaino, patentų registravimo paraiškų rengimas ir registravimas;
  • intelektinės nuosavybės objektų licencinių sutarčių rengimas ir registravimas;
  • prekių ženklų, dizaino, išradimų perdavimo sutarčių rengimas, predavimo registravimas;
  • interesų atstovavimas LR Valstybiniame patentų biure, teismuose, kitose institucijose;
  • intelektinės nuosavybės objektų registracijos palaikymas;
  • domenų, preių ženklų, dizaino, išradimų registrabilumo ir rizikių įvertinimas;
  • teisinės konsultacijos dėl intelektinės nuosavybės savininko teisių pažeidimo;
  • kitos teisinės paslaugos, susijusios su intelektine nuosavybe.

Detalesnės informacijos teiraukitės čia.

PREKĖS ŽENKLAS – PINIGAI „IŠ ORO“

Gruodžio 07, 2010


Prekės ženklas yra nematerialus turtas, tačiau šio turto pagalba galima gauti realių pajamų arba sumažinti išlaidas. Lietuvoje, palyginus, retai kuris ūkio subjektas supranta, kad būtent prekės ženklas gali tapti pagrindiniu įmonės turtu, vertingesniu už visą materialų turtą kartu sudėjus. Pavyzdys: JAV kompanijos THE COCA-COLA COMPANY prekių ženklas “Coca Cola” yra vertingesnis, nei visas likęs šios kompanijos turtas, įskaitant ir šios įmonės gėrimų gamyklas ir kitą nekilnojamą ir kilnojamą turtą. Vakarų valstybėse įmonės prekių ženklų vertė dažnai sudaro daugiau nei 70 % viso įmonės turto. 

Kaip prekės ženklą padaryti vertingu?
Visų pirma, prekės ženklą reikia užregistruoti. Lietuvoje galima registruoti trijų rūšių prekių ženklus: nacionalinius (galioja tik Lietuvoje), bendrijos (galioja visoje Europos Sąjungoje) bei tarptautinius (galioja Lietuvoje ir bet kurioje kitoje pasirinktoje pasaulio valstybėje/valstybėse). Pats elementariausias prekės ženklo vertės kėlimas: užregistruoti prekių ženklą, kuris yra tapatus įmonės pavadinimui. Įmonės pavadinimas bus naudojamas vykdant veiklą, nurodomas ant įmonės dokumentų, viešuose registruose ir pan. Taigi, reklamuojant ar naudojant įmonės pavadinimą, lygiagrečiai bus naudojamas ir prekės ženklas, t.y. keliama jo vertė. Vėliau, netgi blogiausio scenarijau atveju – t.y. bankroto - net įmonę ir likvidavus dar lieka prekės ženklas, kurį sėkmingai gali naudoti naujai įsteigta įmonė. Panaši situacija Lietuvoje buvo su kompiuterinės technikos prekybos lydere Lietuvoje - įmone UAB „FORTAKAS“ ir jos ir prekės ženklu „FORTAKAS“. Įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais, tačiau prekių ženklas „FORTAKAS“ bei jo reputacija toliau sėkmingai naudojama: dauguma vartotojų net nepastebėjo, kad UAB „FORTAKAS“ bankrutavo, o ženklą „FORTAKAS“ šiuo metu naudoja naujai įsteigta įmonė UAB „NOVANET“. Iš teisinės pusės taip pat rekomenduotina registruoti įmonės vardą kaip prekių ženklą, kadangi nuo pažeidimų (pvz., konkurentas įsteigia įmonę, kuri nuo Jūsų įmonės pavadinimo skiriasi viena ar keliomis raidėmis) žymiai lengviau ir pigiau gintis remiantis prekių ženklu, o ne įmonės pavadinimu.

Prekės ženklo pardavimas
Bet kuris prekės ženklas turi savo vertę. Kuo ženklo žinomumas ir reputacija didesnė, tuo didesnės sumos galima reikalauti iš asmenų, norinčių prekės ženklą įsigyti. Prekės ženklai yra dažnai perkami ir parduodami. Taip yra dėl daugelio priežasčių: prekės ženklo savininkas (įmonė) yra likviduojama, ir parduodant įmonės intelektinę nuosavybę siekiama surinkti kuo daugiau lėšų akcininkams, kreditoriams. Taip pat, dažnai prekės ženklo savininkas neketina plėtoti veiklos, kuriai registruotas prekių ženklas. Tokiu atveju, suinteresuoti asmenys gali norėti prekių ženklo siekdami perimti įdirbį su šiuo prekių ženklu, jo prioritetą (plačiau apie prioritetą skirsnyje „Sutikimas naudoti/ registruoti prekių ženklą“). Taip pat, dažnai prekių ženklus perka konkuruojančios įmonės: perkantysis taip užsitikrina, kad prekės ženklo savininkas bus dalinai eliminuotas iš rinkos – negalės naudoti parduodamo prekės ženklo.

Licencija
LR Prekių ženklų įstatymas numato galimybę suteikti licenciją naudoti prekių ženklą visoms ar daliai prekių ir paslaugų, visoje ar dalyje Lietuvos teritorijos. Kai Jūsų prekių ženklas tampa bent kiek žinomas Lietuvos vartotojui, galima suteikti išimtinę (t.y. vienam subjektui) arba neišimtinę licenciją už atitinkamą mokestį kitiems subjektams naudotis prekių ženklu bei jo reputacija, žinomumu. Dažnai prekių ženklai yra registruojami įmonės savininko vardu, kuris suteikia licenciją savo įmonei naudotis prekių ženklu. Taip prekės ženklo savininkas atgauna lėšas, patirtas registruojant prekių ženklą bei apisaugo nuo galimo prekės ženklo praradimo: bankroto atveju prekės ženklas net ir likvidavus įmonę liks įmonės savininkui, kuris, įsteigęs naują įmonę galės prekės ženklą ir toliau naudoti.

Sutikimas naudoti/ registruoti prekių ženklą
Nuo prekės ženklo paraiškos padavimo prekės ženklo savininkas įgyja išimtines teises ne tik naudoti savo prekių ženklą, tačiau taip pat drausti kitiems asmenis registruoti prekių ženklus, įmonių pavadinimus, domenų vardus ir kitus žymenis. Pareiškus pretenziją, protestą ar ieškinį vėlesnio žymens naudotojas pakankamai dažnai būna investavęs nemažas lėšas į savo žymenį (pvz., įmonės pavadinimo registracija, prekės ženklo registracija ir reklama ir pan.) ir nepageidauja jo keisti į tokį, kuris nepažeistų ankstesnį prekių ženklą (t.y. turintį prioritetą) turinčio prekės ženklo savininko teisių. Todėl prekių ženklo savininkas gali už piniginę kompensaciją atsisakyti savo pretenzijų bei leisti vėlesnio žymens savininkui pageidaujamą žymenį naudoti. Jei vėlesnio žymens savininkas nesutinka sumokėti kompensacijos - net ir teisminio ginčo atveju, prekių ženklo savininkas galėtų reikalauti atlyginti žalą (pvz., ankstesnio ženklo skiriamojo požymio menkinimas, siekis pasinaudoti ženklo reputacija ir pan.).

Frančizė
Prekės ženklą galima leisti naudoti už piniginį atlygį kitiems subjektams frančizės pagrindu. Būtent tokiu pagrindu dideles pajamas gauna daugelis didžiųjų pasaulio kompanijų, kaip THE COCA-COLA COMPANY, McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY ir kt.

Įkeitimas
Lietuvos bankai jau keleri metai pripažįsta prekių ženklus kaip įmonės turtą bei leidžia juos įkeisti imant paskolas. Savo prekių ženklus yra ar buvo įkeitę nemažai Lietuvos įmonių, pvz., buvo įkeisti tokie prekių ženklai kaip SARMA, BMS ir kt.

Aukščiau pateikėme keletą pagrindinių būdų gauti pajamų iš prekės ženklo. Detalesnės informacijos galite kreiptis į TEISINIO ARGUMENTO komandą.

...