Teisinis argumentas
Turi informaciją - valdai situaciją
Titulinis > Apie mus > Mes siūlome > Kontaktai > ...............................................................English > Russian

Kas mes?

Diplomuoti, kvalifikuoti ir nuolat tobulėjantys profesionalai, iš kurių Jūs galite sužinoti savo svariausią argumentą bet kokiais teisiniais klausimais bet kokiuose ginčuose teisme, arbitraže, derybose ... SKAITYTI PLAČIAU

nekilnojamo turto sandoriai, intelektinės nuosavybės registracija ir priežiūra, sutarčių rengimas, tikrinimas bei vykdymas, nesąžininga konkurencija - tai tik keletas sferų, kuriose mes specializuojamės

Dar vienas laimėtas protestas

2011 m. lapkričio 8 d. LR Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius panaikino prekių ženklo „escape“, fig (reg. Nr. 62796; pareiškėjas – UAB ”LUX AGENCY” (Lietuva) registraciją, kadangi buvo konstatuota, kad šis prekių ženklas yra panašus į mūsų kliento „Escape Fitness Limited“ (Jungtinė Karalystė) Bendrijos prekių ženklą „escape“, fig (reg. Nr. 0933102). ... SKAITYTI PLAČIAU

Laimėtas ginčas: „Termoblock“ registracija panaikinta

2011 m. rugpjūčio 23 d. LR Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius tenkino mūsų protestą prieš prekių ženklą „TERMOBLOCK“, fig (reg. Nr. 62628; pareiškėjas - UAB ”TERMOBLOCK” (Lietuva). Protestas buvo paduotas remiantis kliento JUWÖ Engineering GmbH (Vokietija) Bendrijos prekių ženklu “ThermoBlock” (reg. Nr. 004836524) ... SKAITYTI PLAČIAU

LR VPB išnagrinėti protestai

.

Protesto numeris: 2397

Protesto pagrindai: LR Prekių ženklų įstatymo 7 str. 1 d. 2 p. (Ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis yra: <...> tapatus įregistruotam ar pareikštam registruoti ankstesniam ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms ... SKAITYTI PLAČIAU

LR Konkurencijos Tarybos išnagrinėti ginčai

LR Konkurnecijos Taryba pripažino, kad AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ pažeidė sąžiningos konkurencijos normas sudarydamos konkurenciją ribojantį bendrojo draudimo susitarimą dėl statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo. Už šį pažeidimą Konkurencijos taryba paskyrė pinigines baudas - AB „Lietuvos draudimas“ – 400 300 litų, UAB DK „PZU Lietuva“ – 130 800 litų.

Konkurencijos taryba pažymėjo, kad "dėmesį į svarbią aplinkybę, kad šis susitarimas, kuriuo AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ susitarė nekonkuruoti teikdami statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugas, teikiamas susitarimo dėl bendrojo draudimo pagrindu, buvo sudarytas tarp vienų iš didžiausių bendrosios civilinės atsakomybės grupėje veikiančių ūkio subjektų. Šio susitarimo mastas, jį vertinant konkurencijos atitinkamose statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkose kontekste, buvo pakankamai reikšmingas, nes apėmė dideles atitinkamų statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkų, pasižyminčių aukštu koncentracijos lygiu, dalis, bei turėjo ilgalaikį poveikį jose. Atsižvelgus į tai, konstatuota, kad minimas AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ sudarytas susitarimas ribojo konkurenciją atitinkamose statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkose. Atsižvelgus į tokias su susitarimo pobūdžiu, jo sudarymu bei vykdymu susijusias aplinkybes, galima pagrįstai konstatuoti, jog konkurencija būtų buvusi veiksmingesnė nesant tokio susitarimo."

www.konkuren.lt

ES teisės apžvalga

Prancūzijos Apeliacinis teismas: sprendimas prieš „eBay“.

2010-07-20 Prancūzijos Apeliacinis teismas (Reimso) patvirtino pirmos instancijos teismo sprendimą prieš internete veikiantį aukcioną/ parduotuvę „eBay“, kuriuo buvo konstatuota, kad „eBay“ pažeidžia kompanijos „Hermes International“ teises į prekių ženklus. Minėta kompanija yra visame pasaulyje žinoma krepšių gamintoja. „eBay“ 2006 m. interneto svetainėje 2006 m. buvo parduodami krepšiai, pažymėti „Hermes International“ prekių ženklais be šios kompanijos sutikimo (t.y. buvo prekiaujama suklastotomis prekėmis)... SKAITYTI PLAČIAU

Lietuvos teisės apžvalga

Šiandien Vilniuje pasirašomas Lietuvos intelektinės nuosavybės rinkos etikos kodeksas. Nors tokios iniciayvos ir yra sveikintinos, Teisinio Argumento komanda mano, kad šis kodeksas yra taisytinas. Visų pirma, pavadinime nurodoma, kad tai yra intelektinės nuosavybės kodeksas, tačiau kodekso turinys liečia tik autorių teises. Intelektinė nuosavybė be autorių teisių apima ir prekių ženklų, patentų, pramoninio dizaino, puslaidininkių gaminių topografijas, know-how, firmos vardų, domenų vardų ir kt. reikalus... SKAITYTI PLAČIAU

Lietuvos Respublikos teismų apžvalga

Lietuvos Apeliacinis teismas 2009 m. birželio 30 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-412/2009, kurioje buvo sprendžiamas ginčas, ar neturinčiai juridinio asmens teisių religinei bendruomenei suteiktas tarnybinis butas tapo jos nuosavybe ir ar nuosavybės teisės į šį butą pagrįstai įregistruotos Kauno miesto savivaldybei. Nutartyje buvo detaliau aptartas ir vindikacinio ir negatorinio ieškinio institutas... SKAITYTI PLAČIAU

Lietuvos Aukščiausiasis teisnas vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje ne tik paliko galioti sprendimą priteisti ieškovui iš atsakovo 2083,83 Lt. sumą už nekokybiškas prekes, atlyginti 6120 Lt stogo dangos keitimo išlaidas tačiau ir priteisė 1000 Lt neturtinės žalos ... SKAITYTI PLAČIAU

Europos Sąjungos teismų apžvalga

Europos Teisingumo teismas 2009 m. liepos 16 d. priėmė sprendimą byloje American Clothing Associates NV prieš Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) (sujungta byla C-202/08P ir C-208/08P). Teisminis ginčas kilo po to, kai kompanija American Clothing Associates NV pabandė užregistruoti grafinį prekių ženklą, ... SKAITYTI PLAČIAU

Mes pristatysime:

 • Europos Teisingumo Teismo sprendimus
 • Pirmos Instancijos Teismo sprendimus
 • WIPO Arbitražo ir Tarpininkavimo centro sprendimus dėl .com ir kt. domenų vardų
 • Čekijos Respublikos arbitražo sprendimus dėl .eu domenų vardų
 • OHIM sprendimus
 • Specializuotų prekių ženklų ir dizaino teismų sprendimus
 • Atskirų valstybių teisminių institucijų sprendimus
 • Europos Sąjungos ir atskirų valstybių teisės aktų bei jų projektų apžvalgą

Prekių ženklo savininko teisių gynimo priemonės

Paprastai prekių ženklo savininkas savo teises gina remdamasis tik LR Prekių ženklų įstatymu. Siekiant kuo efektyvesnio pažeistų teisių gynimo patartina remtis ir kitais teisės aktais ...SKAITYTI PLAČIAU

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais remiantis galima ginti pažeistas prekių ženklo savininko teises:

 • LR Prekių ženklų įstatymas;
 • LR Konkurencijos įstatymas;
 • LR Civilinis kodeksas;
 • LR Baudžiamasis kodeksas;
 • LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas.